identify Sanyo chips

Sanyo Semiconductor [PCI vendor ID ]

LC8670
LC86104 (LCD dot-matrix auto-display controller/driver on chip)
LC86108 (LCD dot-matrix auto-display controller/driver on chip)

LA1265
LA1266
LA1267
LA1600
LA1800
LA1805
LA1867NM
LA2805, LA2805M
LA2806M
LA3160
LA3161
LA3210
LA3220
LA3235W
LA3241
LA3242
LA3246
LA3550M
LA3600
LA3607
LA4145
LA4160
LA4165M
LA4166M
LA4167M
LA4168M
LA4182
LA4183
LA4192
LA4260
LA4261
LA4265
LA4270
LA4275
LA4282
LA4425A
LA4446
LA4485
LA4525
LA4571MB
LA4581MB
LA4582CM
LA4585M
LA4587M
LA4592W
LA4598
LA4620
LA4700N
LA4705
LA4708
LA4725
LA4728
LA4800V
LA6537
LA6805M
LA70001
LA70011
LA70020
LA7008HM
LA7051
LA7053
LA7054
LA7160M
LA7172M
LA7191N
LA7214
LA7220
LA7286
LA7289
LA7337
LA7357
LA7383
LA7390N
LA7391AN
LA7411
LA7415
LA7416
LA7437
LA7440
LA7449
LA7470M
LA7565B
LA7575
LA7625
LA7640N
LA7642N
LA7685J
LA7688
LA7698
LA7775M
LA7852
LA7953
LA7975
LA7976
LA8501
LA8510
LA8515N
LA8517M
LA8518NM
LA8604M
LA8606M
LA8608V
LA8610M
LA8615M
LA8630
LA8632
LA8633V
LA8637M
LA8638V
LA8670M
LB1832V
LC321664AJ
LC322271J
LC32464M
LC331632M
LC338128M
LC33832M
LC33832P
LC36256AL
LC4120NV
LC5852N
LC7150
LC7151
LC7152
LC7363J
LC7364J
LC7365N
LC7367J
LC7368J
LC73701M
LC73711N
LC73720
LC737212
LC7385
LC73860
LC73861
LC73862
LC73872M
LC7387M
LC73881M
LC74411N
LC7455A
LC7458B
LC7461M
LC7470
LC74730M
LC75382E
LC75383E
LC75392
LC75874E
LC78833M
LC8220
LC82210
LC82220
LC8230
LC83010N
LC83015E
LC83025E
LC83026E
LC8390M
LC8901
LC8905V
LC89066
LC89080
LC89086M
LC895124
LC895125Q
LC895126
LC89512W
LC89515K
LC895170W
LC89517K
LC895194
LC895195
LC895297
LC8953
LC8955
LC8956
LC89581
LC89582
LC89583
LC89590
LC895925
LC89602
LC89610
LC897194
LC8991
LC89962
LC89975M
LC89977M
LC89978M
LC99012A
LE28F4001M
LM7001J
LM7006
LM7007HM
LV2105V
STK6712BMK
VP301
VP453
VP503
VP513
VP553
VP603
VPS10
VPS12

Temperature Control
LB8050
LB8106M
LB8108M
LB8109M
LB8111V
LB8555D
LC7730

Voltage Regulator
L5431
L780S05
L780S06
L780S07
L78M05T
L78M12T
L78M15T
L78MG
L78MR05
L79M05T
L79M10T
L79M12T
L88MS04T
L88MS33T
L88R05C
L88R05
LA5002
LA5310M
LA5311M
LA5315M
LA5316M
LA5317M
LA5318M
LA5601
LA5603
LA5606N
LA5609
LA5613
LA5616
LA5620
LA5623M
LA5655
LA5665
LA5668
LA5685N
LA5690D
LA5691D
LA5692D
LA5693D
STK730C
STK731B
STK732C
STK733C
STK750

OSD
LC74711
LC74725
LC7472M
LC74730M
LC74751
LC74760
LC74761
LC74763
LC74770M
LC74772V
LC74781
LC74782
LC74783
LC74784M
LC74784
LC74785
LC74786
LC74787
LC74788
LC74789
LC7802

Fax
LC82101
LC82102W, LC82102
LC821031
LC82103
LC82104
LC8211
LC8213K
LC8213
LC82141
LC8214
LC82151
LC8220

WatchClock
LB9051
LC85632
LM8560B, LM8560N
LM8562